Dersin Amacı:    Bu ders,  tüm disiplinlerden öğrencilere yönelik toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturma ve artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders, başlangıç düzeyinde, toplumsal cinsiyet kavramı, çalışma yaşamı, eğitim, hukuk ve medya alanlarında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve  toplumsal cinsiyet ve sözü geçen alanların ilişkisini açıklayan kuramları içermektedir.