Uluslararası pazarlama ve çağdaş pazarlama anlayışını kavramak, firmaların uluslararası pazarlama faaliyetleri, bu faaliyetlerin planlanması, uluslararası tüketici davranışları, mal politikaları, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve araştırmaların öğrenildiği bir ders programıdır.