MUHA 207 - Bigisayarlı muhasebe olup, bilgisayarlı ortamda EXPERT muhasebe yazılımını kullanarak yeni firmanın kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması. Bunun yanısıra dönem içi işlemler, açılış fişleri, faturalama, cari hesaplar, çek-senet işlemleri, banka ve kasa işlemleri ve KDV işlemlerinin sonuçlandırılması. Bilgisayarda dönemsonu işlemler, muhasebe entegrasyonu, muhasebe kayıtları ve mali tabloların hazırlanması(Mizan, Kar zarar ve bilanço) konuları öğretilecektir.