Gelecekte başarılı olabilmek için, yöneticiler piyasalarda geleneksel ve gelişmekte olan rekabetçi avantajı kazanmak ve sürdürmek için gerekli kaynakları ve yetenekleri geliştirmelidirler. Kuruluşların rekabet avantajı geliştirme girişimleri esnasında seçtikleri yollar kendi stratejilerinin özünü oluşturmaktadır.