Bu ders, örgütsel bağlamda insan davranışlarını anlamaya, tanımlamaya ve gelecekteki davranışlarını tahmin etmeye yöneliktir. Kişilerin iş hayatında daha başarılı insan ilişkileri ve dolayısı ile verimliliği yüksek çalışan ve yönetici olmaları amaçlanır.