Bu derste öğrencilere, istatistik biliminin temel kavramları işletme ve ekonomi alanlarındaki örnek uygulamalarla verilmektedir

DERS TANIMI:Bu ders, örgütsel bağlamda insan davranışlarını anlamaya, tanımlamaya ve gelecekteki davranışlarını tahmin etmeye yöneliktir. Kişilerin iş hayatında daha başarılı insan ilişkileri ve dolayısı ile verimliliği yüksek çalışan ve yönetici olmaları amaçlanır

DERS TANIMI:Uluslararası pazarlama ve çağdaş pazarlama anlayışını kavramak, firmaların uluslararası pazarlama faaliyetleri, bu faaliyetlerin planlanması, uluslararası tüketici davranışları, mal politikaları, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve araştırmaların öğrenildiği bir ders programıdır.  

DERSİN AMACI:Dersin amacı öğrencilere bir işletmenin, uluslararası firma olma sürecinde en önemli birimlerden olan pazarlamanın uluslararası uygulamalarını, stratejilerini ve kavramlarını kapsamlı şekilde aktarmaktır.

DERS TANIMI:Bu ders,’ insan kaynakları yönetimi’ faaliyetlerini idari, teknik ve davranışsal olarak üç boyutta inceleyen ve başarılı insan kaynakları birimi için önem taşıyan temel bilgileri ve kavramları kapsamaktadır.

DERSİN AMACI: Örgütler içerisindeki insan kaynakları yönetim faaliyetlerinin başarılı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için teorik ve pratik bilgi, beceri ve etkinlik kazandırmayı amaçlar. Günümüz şartlarına en uygun ve güncel uygulamalar aktarılıp pratik örneklerle pekiştirilmesi hedeflenir.