DERS TANIMI:Uluslararası pazarlama ve çağdaş pazarlama anlayışını kavramak, firmaların uluslararası pazarlama faaliyetleri, bu faaliyetlerin planlanması, uluslararası tüketici davranışları, mal politikaları, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma, ve araştırmaların öğrenildiği bir ders programıdır.

DERSİN AMACI:Dersin amacı öğrencilere bir işletmenin, uluslararası firma olma sürecinde en önemli birimlerden olan pazarlamanın uluslararası uygulamalarını, stratejilerini ve kavramlarını kapsamlı şekilde aktarmaktır.


DERS TANIMI:Bu ders, örgütsel bağlamda insan davranışlarını anlamaya, tanımlamaya ve gelecekteki davranışlarını tahmin etmeye yöneliktir. Kişilerin iş hayatında daha başarılı insan ilişkileri ve dolayısı ile verimliliği yüksek çalışan ve yönetici olmaları amaçlanır.  

DERSİN AMACI:Dersin amacı örgüt içerisindeki çalışan bireylerin davranışlarının grup, örgüt ve çevre değişkenlerini dikkate alarak incelenmesi ve analiz edilmesidir. Örgütlerde insan davranışını ve bu davranışları etkileyen faktörleri anlamak, açıklamak ve yönetmek için gerekli bilgileri vermek ve bir perspektif kazandırmaktır.


DERS TANIMI:Bu ders,’ insan kaynakları yönetimi’ faaliyetlerini idari, teknik ve davranışsal olarak üç boyutta inceleyen ve başarılı insan kaynakları birimi için önem taşıyan temel bilgileri ve kavramları kapsamaktadır.

DERSİN AMACI: Örgütler içerisindeki insan kaynakları yönetim faaliyetlerinin başarılı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için teorik ve pratik bilgi, beceri ve etkinlik kazandırmayı amaçlar. Günümüz şartlarına en uygun ve güncel uygulamalar aktarılıp pratik örneklerle pekiştirilmesi hedeflenir.