BNKA 501 dersi, bankalarda performans analizi ve aktif- pasif yönetiminin temel ilkelerinden olan durasyon ve boşluk yönetimi konularını içermektedir.

Bu ders mikroekonominin temel kavramlarını genişletilimiş bir şekilde ele alan ve tüketici davranışları, bireysel ve pazar talebinin türetilmesi, üretim teorisi, maliyetler ve rekabet teorilerini incelemektedir.


Bu ders,  ekonomi alanı dışındaki alanlarda eğitim alan öğrencilere ekonomi biliminin temel makroekonomik kavram ve teorilerini vermektedir. Bu çerçevede özellikle Milli Gelir tespiti,  makroekonomik sorunlar ve politika araçları,  enflasyon, işsizlik, para piyasası ile ekonomik büyüme ve kalkınma gibi konularını işleyip analiz etmektedir.

DERS TANIMI: Bu ders, ’Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi’ faaliyetlerini stratejik, uluslararası arenadaki konum, teknik ve davranışsal olarak farklı boyutlarda inceleyen ve başarılı uluslararası insan kaynakları birimi için önem taşıyan temel bilgileri ve kavramları kapsamaktadır.

DERSİN AMACI: Uluslararası örgütlerin insan kaynakları yönetim faaliyetlerinin başarılı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için teorik ve pratik bilgi, beceri ve etkinlik kazandırmayı amaçlar. Günümüz şartlarına en uygun ve güncel uygulamalar aktarılıp pratik örneklerle pekiştirilmesi hedeflenir.