The main objective of the course is to help students get rid of the myth that research is ‘too scientific’ or ‘too abstract’ and unnecessary in business or management studies. It also teachs the language and approach of science and research how to write a valid and reliable report, project or thesis.

Bu ders katılımcıları sosyal bilimlerde araştırma ve araştırma metodlarının doğası, kapsamı ve önemi konularında bilgilendirmeyi ve kendi araştırma proje önerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmayı kapsamaktadır.