Ders öğrenciye işletme ve ekonomi konularında analitik ve kritik düşünme, ve karar alma becerisi kazandıracaktır. Bu ders sonunda öğrenci araştırmasındaki sayısal verileri özetleyerek anlamlı kılabilecek, bulguları biçimsel bir belirsizlik diliyle ifade edebilecek, ve örnekleme bulgularına dayanarak anakütleye ilişkin çıkarımlar yapabilecek düzeye gelecektir.

Uluslararasi Isletmecilik 1