DERSİN TANIMI: Bu ders, 'Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi' faaliyetlerini stratejik, uluslararası arenadaki konum, teknik ve davranışsal olarak farklı boyutlarda inceleyen ve başarılı uluslararası insan kaynakları birimi için önem taşıyan temel bilgileri ve kavramları kapsamaktadır.

DERSİN AMACI: Uluslararası örgütlerin insan kaynakları yönetim faaliyetlerinin başarılı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için teorik ve pratik bilgi, beceri ve etkinlik kazandırmayı amaçlar. Günümüz şartlarına en uygun ve güncel uygulamalar aktarılıp pratik örneklerle pekiştirilmesi hedeflenir.