Pazarlama yönetimi dersi, yönetim perspektifi ve pazarlama karması elemanları ile ilgili kararların nasıl alınacağı, stratejik düşünme çerçevesinde pazarda uygulanabilecek spesifik pazarlama ile ilişkili politikalar ve kararların özelliklerini içermektedir. 

Ders Tanımı: Bu ders, örgütsel bağlamda insan davranışlarını anlamaya, tanımlamaya ve gelecekteki davranışlarını tahmin etmeye yöneliktir. Kişilerin iş hayatında daha başarılı insan ilişkileri ve dolayısı ile verimliliği yüksek çalışan ve yönetici olmaları amaçlanır.


Uluslararasi Isletmecilik 1

Gelecekte başarılı olabilmek için, yöneticiler piyasalarda geleneksel ve gelişmekte olan rekabetçi avantajı kazanmak ve sürdürmek için gerekli kaynakları ve yetenekleri geliştirmelidirler. Kuruluşların rekabet avantajı geliştirme girişimleri esnasında seçtikleri yollar kendi stratejilerinin özünü oluşturmaktadır. Bu derste verilen okumalar, tartışmalar ve vaka analizleri aracılığıyla stratejik yönetim kavramları tanıtılmakta ve örgütün temel yönü ve hedefleri, çevresi (sosyal, siyasi, teknolojik, ekonomik ve küresel faktörler), endüstri ve piyasa yapısı ve örgütün zayıf ve güçlü yanlarını göz önünde bulundurulmaktadır.