Gelecekte başarılı olabilmek için, yöneticiler piyasalarda geleneksel ve gelişmekte olan rekabetçi avantajı kazanmak ve sürdürmek için gerekli kaynakları ve yetenekleri geliştirmelidirler. Kuruluşların rekabet avantajı geliştirme girişimleri esnasında seçtikleri yollar kendi stratejilerinin özünü oluşturmaktadır.

Dersin Amacı:    Bu ders,  tüm disiplinlerden öğrencilere yönelik toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturma ve artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders, başlangıç düzeyinde, toplumsal cinsiyet kavramı, çalışma yaşamı, eğitim, hukuk ve medya alanlarında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve  toplumsal cinsiyet ve sözü geçen alanların ilişkisini açıklayan kuramları içermektedir.

Uluslararasi Isletmecilik

Bu ders, örgütsel bağlamda insan davranışlarını anlamaya, tanımlamaya ve gelecekteki davranışlarını tahmin etmeye yöneliktir. Kişilerin iş hayatında daha başarılı insan ilişkileri ve dolayısı ile verimliliği yüksek çalışan ve yönetici olmaları amaçlanır.