Bu ders,  işletme ve ekonomi alanında eğitim alan öğrencilere yönetim ekonomisi biliminin temel  kavram ve teorilerini vermektedir. Bu çerçevede özellikle yönetim ekonomisinin ilgilendiği alanlar, talep ve esneklikler, karar vermede maliyet analizleri ile üretim konuları irdelenecektir.