Bu ders,  uluslararası iktisadın temel kavram ve teorilerini açıklamaktadır. Bu çerçevede özellikle dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı politika araçlarını, ekonomik entegrasyonları dış ticaretin küreselleşmesi gibi konularını işleyip analiz etmektedir.

Uluslararası İşletmecilik 1.