Bu ders küresel finans ortamını incelemekte ve uluslararası finans kavram ve teorilerini tarihsel perspektifi de dikkate alarak analiz etmektedir. Bu çerçevede, uluslararası para sistemleri, döviz kur rejimleri; sabit ve dalgalı rejimleri, ödemeler dengesi ve geleceğe yönelik döviz işlemleri incelenmektedir. Bunun yanında döviz kuru değişimlerini açıklamaya yönelik teoriler de incelenmektedir.

Familiarity with life insurance elements, life insurance principles and more importantly underwriting of life insurance policies enable students to understand the price rating of life insurance products and the role of financial planning of life insurance companies on the estate business well-being.

This course is about the life insurance coverages and types. Students learn about how the life insurance coverages  would help a family from the financiall aspect if the breadwinner of the family suddenly passed away.

This course is not a mathematic course but students need to know about the Net Present Value(NPV) to understand about the Mortality table CSO1980 items and  the calculations of Net Single Premium(NSP)  for life insurance types.